Opmetingen

Wil je de grenzen vastleggen van je eigendom? Je grond verkavelen? Of zoek je een partner voor het uitzetten van een werf? Als landmeter-expert voert Exteria verschillende soorten opmetingen uit, zowel voor particulieren als voor aannemers, architecten en studiebureaus. Steeds met alle nodige PV's, plannen en documenten.

Contacteer ons Meer over opmetingen
Landmetingen

Opmeting bestaande toestand

Het opmeten van een perceel of gebouw kan om verschillende redenen nuttig zijn: je wil je eigendom verkopen, de oppervlakte van een stuk grond kennen, een basisakte opstellen of je woning verbouwen aan de hand van een correct grondplan. Ook de officiële afpaling van een terrein valt hieronder, wanneer je uitsluitsel wil over de precieze grenzen van je eigendom (bijvoorbeeld bij discussies tussen buren).

Contacteer ons Arrow right
Toestel
Landmetingen

Opmeting of uitzetten van een werf

Bij ieder bouwproject is een nauwkeurige opmeting van het terrein cruciaal. Via 3D-laserscanning kunnen we de afmetingen en hoogteverschillen op (middel)grote gronden gedetailleerd in kaart brengen. Wil je weten hoeveel kubieke meter grond er aanwezig is? Ook dat kunnen we snel bepalen. Aan de hand van uitzetwerken, tracémetingen en asbuiltmetingen helpen we je om alle verdere fases van het project vlot te laten verlopen.

Contacteer ons Arrow right
Uitzet

Een perceel splitsen of verkavelen

Wil je je grond opsplitsen in verschillende percelen? Beschik je over meerdere aanpalende percelen en wil je de grenzen wijzigen? Op basis van je wensen voeren we een grensonderzoek uit en leggen we nieuwe binnengrenzen vast. Let op: om je grond te verkopen als bouwlot, moet je een verkavelingsaanvraag indienen. Exteria zorgt voor een correcte opmaak van het dossier en dient dit in bij de bevoegde instantie.

Contacteer ons

Muurovername

Als je wil bouwen tegen een muur op een aanpalend perceel, moet je deze muur gemeen maken en de eigenaar van de muur daarvoor vergoeden. Als landmeter-expert kan Exteria de precieze kostprijs bepalen, maken we voor jou een PV van muurovername op en leggen we dit voor ter registratie.

Contacteer ons

Wij gebruiken cookies. Die bezorgen jou een betere gebruikerservaring, en ons betere inzichten in wat jij belangrijk vindt. Wil je geen cookies? Je kan ze weigeren, maar dan is de website maar half zo leuk. Voor ons beiden.

Accepteer Weiger Lees meer